Анхаарамж: 1.АТҮЦС-ийг Chrome browser ашиглан хэрэглэх нь илүү тохиромжтой. 2.Та системд нэвтрэх хэрэглэгчийн и-мэйл болон түлхүүр үгийг бусдад алдахаас сэрэмжилнэ үү. 3.Та 2019 оны 12 сарын 01 ны дотор товч бүртгэл хуудсанд орж өөрийн регистр дугаар, түлхүүр үгийг шинэчлэн баталгаажуулана уу.