Анхаарамж: 1.АТҮЦС-ийг Chrome browser ашиглан хэрэглэх нь илүү тохиромжтой. 2.Та системд нэвтрэх хэрэглэгчийн и-мэйл болон түлхүүр үгийг бусдад алдахаас сэрэмжилнэ үү. 3.Та 2019 оны 12 сарын 01 ны дотор товч бүртгэл хуудсанд орж өөрийн регистр дугаар, түлхүүр үгийг шинэчлэн баталгаажуулах болон тоон гарын үсийн бүртгэлжүүлэлтээ хийх шаардлагатайг анхаарна уу.